Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

42. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

42. člen

V tretjem odstavku 57.a člena se črta beseda »lahko«.

Povezane vsebine