Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

43. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

43. člen

V drugem odstavku 73. člena se beseda »direkciji« nadomesti z besedo »ministrstvu«.

Povezane vsebine