Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

44. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

44. člen

V Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v javno železniško infrastrukturo se naslov zakona spremeni tako, da se glasi:

»Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v prometno infrastrukturo«.

Povezane vsebine