Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

45. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

45. člen
  1. člen se spremeni tako, da se glasi:

»1. člen

S tem zakonom se v proračunu Republike Slovenije določi način zagotavljanja namenskih sredstev za izvedbo investicij in vzdrževanja prometne infrastrukture v obdobju od leta 2010 do leta 2023.«.

Povezane vsebine