Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

46. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

46. člen
  1. člen se spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

Viri, zagotovljeni po tem zakonu, so namenjeni za izvedbo investicij in vzdrževanja prometne infrastrukture, v skladu z Načrtom razvojnih programov državnega proračuna.«.

Povezane vsebine