Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

59. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

59. člen

V enajstem odstavka 51.h člena se sedma alinea spremeni tako, da se glasi:

»– odloča o akreditacijah študijskih programov visokošolskih zavodov in daje soglasje k spremembam obveznih sestavin študijskih programov samostojnih visokošolskih zavodov,«.

Povezane vsebine