Najnovejša različica člena

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK)

8. člen (izhodišča)

KULTURA IN UMETNOST -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

8. člen
(izhodišča)

Javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se uresničuje kulturni razvoj Slovenije in slovenskega naroda, za katerega skrbijo Republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: država) in lokalne skupnosti.

Javni interes za kulturo se uresničuje predvsem z zagotavljanjem pogojev za:

  • kulturno ustvarjalnost,
  • dostopnost kulturnih dobrin,
  • kulturno raznolikost,
  • uveljavljanje in razvoj slovenskega jezika,
  • slovensko kulturno identiteto,
  • skupen slovenski kulturni prostor,
  • mednarodno prepoznavnost in uveljavitev slovenske kulture in umetnosti v mednarodnem prostoru.
Povezane vsebine