Najnovejša različica člena

Direktiva Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009

Člen 13

DDV - DIREKTIVE IN UREDBE EU -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Člen 13

Oprostitev se lahko odobri samo osebam:

  1. ki so imele običajno prebivališče izven Skupnosti neprekinjeno najmanj 12 mesecev;
  2. ki predložijo dokazilo o svoji poroki.

Vendar pa se lahko odobrijo izjeme od tega pravila pod pogojem, da je bil namen zadevne osebe očiten, da bo živela izven Skupnosti neprekinjeno najmanj 12 mesecev

Povezane vsebine