Najnovejša različica člena

Direktiva Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009

Člen 14

DDV - DIREKTIVE IN UREDBE EU -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Člen 14

Oprostitev se ne odobri za alkoholne izdelke, tobak ali tobačne izdelke.

Povezane vsebine