Najnovejša različica člena

Direktiva Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009

Člen 15

DDV - DIREKTIVE IN UREDBE EU -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Člen 15
  1. Razen v izjemnih okoliščinah se oprostitev odobri samo glede blaga, ki je trajno uvoženo:
  1. ne prej kot dva meseca pred datumom, ki je določen za poroko, in
  2. ne kasneje kot štiri mesece po datumu poroke.

V primeru iz točke (a) je za oprostitev lahko potreben polog ustrezne varščine, katere obliko in znesek določijo pristojni organi.

  1. Blago, upravičeno do oprostitve, se lahko uvozi v številnih ločenih pošiljkah v roku, navedenem v odstavku 1.
Povezane vsebine