Najnovejša različica člena

Direktiva Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009

Člen 16

DDV - DIREKTIVE IN UREDBE EU -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Člen 16
  1. Dokler ne poteče 12 mesecev od datuma deklaracije za končni uvoz, blaga, ki je bilo uvoženo z oprostitvijo davka, ni dovoljeno posojati, dajati kot varščino, oddajati ali prenašati, za plačilo ali brezplačno, brez vnaprejšnjega obvestila pristojnim organom.
  2. Če se zadevno blago posodi, da kot varščina, oddaja v najem ali prenese pred iztekom obdobja iz odstavka 1, je zanj treba plačati pripadajoči DDV po stopnji, ki velja na datum take izposoje, varščine, oddaje v najem ali prenosa, na osnovi vrste blaga in vrednosti, ki jo na ta datum določijo ali sprejmejo pristojni organi.
Povezane vsebine