Najnovejša različica člena

Direktiva Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009

Člen 17

DDV - DIREKTIVE IN UREDBE EU -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Člen 17

Ob upoštevanju členov 18, 19 in 20 se oprostitev odobri glede osebne lastnine, ki jo je fizična oseba, ki ima svoje običajno prebivališče v Skupnosti, pridobila z dedovanjem.

Povezane vsebine