Najnovejša različica člena

Direktiva Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009

Člen 2

DDV - DIREKTIVE IN UREDBE EU -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Člen 2
  1. V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve:
  1. "uvoz" pomeni uvoz, kot je opredeljen v členu 30 Direktive 2006/112/ES in vnos za domačo uporabo potem, ko se uporabi eden od postopkov, predvidenih v členu 157(1)(a) navedene Direktive ali postopek začasnega uvoza ali tranzita;
  2. "osebna lastnina" pomeni vso lastnino, ki je namenjena za osebno uporabo zadevnih oseb ali za zadovoljevanje potreb njihovih gospodinjstev, zlasti gospodinjske predmete, kolesa in motorna kolesa, osebna motorna vozila in njihove prikolice, počitniške prikolice, izletniška plovila in zasebna letala, tudi predmete za gospodinjstvo za običajne zahteve družine, hišne živali in jezdne živali;
  3. "gospodinjski predmeti" pomeni osebne predmete, gospodinjske tekstilne predmete in opremo ter opremo, namenjeno za osebno uporabo zadevnih oseb ali za zadovoljevanje potreb njihovih gospodinjstev;
  4. "alkoholni izdelki" pomeni izdelke (pivo, vino, aperitivi z vinsko ali alkoholno osnovo, žganje, likerji, alkoholne pijače itd.), ki spadajo pod oznake kombinirane nomenklature 2203 do 2208;
  5. "Skupnost" pomeni ozemlje držav članic, kjer velja Direktiva 2006/112/ES.
  1. Narava ali količina osebne lastnine ne sme odražati nobenih poslovnih interesov, niti ne smejo biti namenjene za opravljanje gospodarske dejavnosti v smislu člena 9(1) Direktive 2006/112/ES. Vendar pa prenosna oprema za izvajanje uporabne ali svobodne umetnosti, ki jih zadevna oseba potrebuje za opravljanje svoje obrti ali poklica, tudi predstavlja osebno lastnino.
Povezane vsebine