Najnovejša različica člena

Direktiva Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009

Člen 1

DDV - DIREKTIVE IN UREDBE EU -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Člen 1

Področje uporabe oprostitev plačila davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) iz člena 143(b) in (c) Direktive 2006/112/ES in pravila za njihovo izvajanje iz člena 145 navedene Direktive se določijo s to direktivo.

V skladu s členom 131 in členom 143(b) in (c) Direktive 2006/112/ES države članice uporabijo oprostitve, ki so predpisane v tej direktivi pod pogoji, ki jih določijo, da zagotovijo, da se take oprostitve uporabljajo pravilno in preprosto in da preprečijo izogibanje ali zlorabe.

Povezane vsebine