Najnovejša različica člena

Direktiva Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009

Člen 6

DDV - DIREKTIVE IN UREDBE EU -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Člen 6

Oprostitev se ne odobri glede:

  1. alkoholnih izdelkov;
  2. tobaka ali tobačnih izdelkov;
  3. komercialnih prevoznih sredstev;
  4. predmetov za uporabo pri opravljanju obrti ali poklica, razen prenosne opreme za izvajanje uporabne ali svobodne umetnosti.

Tudi vozila, ki so namenjena za mešano uporabo za komercialne ali strokovne namene, so lahko izločena iz oprostitve.

Povezane vsebine