Najnovejša različica člena

Direktiva Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009

Člen 7

DDV - DIREKTIVE IN UREDBE EU -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Člen 7
  1. Razen v posebnih primerih, se oprostitev odobri samo v zvezi z osebno lastnino, ki se trajno uvozi v roku 12 mesecev od dneva, ko zadevna oseba uredi svoje običajno prebivališče v Skupnosti.
  2. Osebna lastnina se lahko uvozi v številnih ločenih pošiljkah v roku, navedenem v odstavku 1.
Povezane vsebine