Najnovejša različica člena

Direktiva Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009

Člen 8

DDV - DIREKTIVE IN UREDBE EU -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Člen 8
  1. Dokler ne poteče 12 mesecev od datuma deklaracije za končni uvoz, osebne lastnine, ki je bila uvožena z oprostitvijo davka, ni dovoljeno posojati, dajati kot varščino, oddajati ali prenašati, za plačilo ali brezplačno, brez vnaprejšnjega uradnega obvestila pristojnim organom.
  2. Če se zadevno blago posodi, da kot varščina, odda v najem ali prenese pred iztekom obdobja iz odstavka 1, je zanj treba plačati pripadajoči DDV po stopnji, ki velja na datum take izposoje, oddaje v najem ali prenosa, na osnovi vrste blaga in carinske vrednosti, ki jo na ta datum določijo ali sprejmejo pristojni organi.
Povezane vsebine