Najnovejša različica člena

Direktiva Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009

Člen 9

DDV - DIREKTIVE IN UREDBE EU -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

Člen 9
  1. Z odstopanjem od člena 7(1) se oprostitev lahko odobri glede osebne lastnine, ki je za stalno uvožena preden ima zadevna oseba svoje običajno prebivališče v Skupnosti, pod pogojem, da se zaveže, da bo v obdobju šestih mesecev uredila svoje običajno prebivališče v tej državi. Taki obvezi mora biti priložena varščina, katere obliko in znesek določijo pristojni organi.
  2. Kjer se uporablja odstavek 1, se obdobje, ki je predpisano v točki (a) prvega odstavka člena 4, izračuna od datuma uvoza Skupnost.
Povezane vsebine