Najnovejša različica člena

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

1. člen

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

1. člen

V objavi delovnega mesta je potrebno navesti:

  • čas, za katerega se sklene delovno razmerje,
  • posebne pogoje za sklenitev delovnega razmerja,
  • rok za prijavo kandidata, ki ne sme biti krajši od 8 dni,
  • rok v katerem mora biti kandidat obveščen o izbiri, ki ne sme biti daljši od 30 dni,
  • največjo dolžino poskusnega dela, če se za objavljeno delovno mesto poskusno delo zahteva,
  • znanje slovenskega jezika za vsa delovna mesta, na katerih pridejo delavci v stik z varovanci oziroma uporabniki.
  • vrsto strokovne izobrazbe
  • potrebne delovne izkušnje

Z aktom o sistemizaciji se za posamezna delovna mesta ali področja dela določijo aktivnosti in posebni pogoji za sklenitev delovnega razmerja, če že niso določeni s posebnimi predpisi.

Povezane vsebine