Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

Časovnica

 1. 2021

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 178/2021 z dne 12.11.2021

   Pristop k že sklenjenemu Aneksu h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

  2. Uradni list RS, št. 118/2021 z dne 19.07.2021

   Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

  3. Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 03.06.2021

   Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 88/2021 z dne 03.06.2021

    Uradno besedilo

 2. 2020

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 160/2020 z dne 06.11.2020

   Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 160/2020 z dne 06.11.2020

    Uradno besedilo

 3. 2018

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 07.12.2018

   Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 80/2018 z dne 07.12.2018

    Uradno besedilo

 4. 2017

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29.09.2017

   Pristop h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

  2. Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29.08.2017

   Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 46/2017 z dne 29.08.2017

    Uradno besedilo

 5. 2015

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30.12.2015

   Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 106/2015 z dne 30.12.2015

    Uradno besedilo

 6. 2013

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29.05.2013

   Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 46/2013 z dne 29.05.2013

    Uradno besedilo

 7. 2012

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30.05.2012

   Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 40/2012 z dne 30.05.2012

    Uradno besedilo

 8. 2011

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29.12.2011

   Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 107/2011 z dne 29.12.2011

    Uradno besedilo

   3. Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 08.11.2010

    Sklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbam

   4. Uradni list RS, št. 83/2010 z dne 22.10.2010

    Sklep o odpovedi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva

 9. 2008

  0 predlogov / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22.07.2008

   Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 75/2008 z dne 22.07.2008

    Uradno besedilo

  2. Uradni list RS, št. 60/2008 z dne 16.06.2008

   Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 60/2008 z dne 16.06.2008

    Uradno besedilo

   3. Uradni list RS, št. 77/2007 z dne 27.08.2007

    Pristop h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva

 10. 2001

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27.07.2001

   Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27.07.2001

    Uradno besedilo

 11. 2000

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10.11.2000

   Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 102/2000 z dne 10.11.2000

    Uradno besedilo

   3. Uradni list RS, št. 40/1999 z dne 28.05.1999

    Odredba o določitvi javnih zdravstvenih zavodov, njihovih organizacijskih enot in delovnih mest, na katerih se prizna dodatek iz 89.a člena kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

 12. 1998

  0 predlogov / 2 spremembi / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 06.11.1998

   Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 76/1998 z dne 06.11.1998

    Uradno besedilo

   3. Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 07.08.1998

    Dogovor o realizaciji 79. člena kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

  2. Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 07.08.1998

   Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 56/1998 z dne 07.08.1998

    Uradno besedilo

 13. 1996

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 05.04.1996

   Spremembe in dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 19/1996 z dne 05.04.1996

    Uradno besedilo

   3. Uradni list RS, št. 7/1996 z dne 07.02.1996

    Odredba o določitvi socialnovarstvenih zavodov in delovnih mest, na katerih se prizna dodatek po 1. odstavku aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

 14. 1995

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 06.10.1995

   Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 57/1995 z dne 06.10.1995

    Uradno besedilo

 15. 1994

  0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 15/1994 z dne 18.03.1994

   Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije