Najnovejša različica člena

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

5. člen

DELOVNA ZAKONODAJA - KOLEKTIVNE POGODBE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen

S pogodbo o zaposlitvi delavec in zavod uredita naslednja vprašanja:

 • sklenitev in trajanje delovnega razmerja,
 • delovno mesto, za katero se sklepa delovno razmerje,
 • poskusno delo (če se zahteva),
 • pripravništvo (če se delovno razmerje sklepa s pripravnikom),
 • kraj opravljanja dela,
 • delovni čas, odmore, počitke in dopust,
 • ukrepe za posebno varstvo delavcev,
 • izobraževanje,
 • plača in nadomestila plače,
 • višino dodatkov za posebne pogoje dela in drugih dodatkov, ki izhajajo iz delovnega mesta
 • način spremembe pogodbe,
 • druge pravice in obveznosti zavoda in delavca.

Delavca je potrebno pred podpisom pogodbe o zaposlitvi seznaniti z vsebino kolektivnih pogodb, ki določajo njegove pravice in obveznosti.

Delodajalec mora delavca, ki ima delovno dovoljenje za obdobje, daljše od šestih mesecev, obvestiti o tem, ali bo vložil zahtevo za podaljšanje delovnega dovoljenja, najkasneje dva meseca pred iztekom dovoljenja.

Zavod mora te kolektivne pogodbe hraniti na mestu, dostopnem vsem delavcem. Delavec lahko kadarkoli zahteva vpogled v vsebino kolektivnih pogodb in se mu tega ne sme odreči.

Povezane vsebine