Najnovejša različica člena

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

2. člen (pogoji za napredovanje v naziv)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

2. člen
(pogoji za napredovanje v naziv)

(1) V skladu s tem pravilnikom lahko v posamezni naziv napredujejo strokovni delavci, pomočniki ravnateljev, ravnatelji oziroma direktorji iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke prvega odstavka prejšnjega člena, ki izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za strokovne delavce, pomočnike ravnatelje, ravnatelje oziroma direktorje ter imajo sklenjeno delovno razmerje za izvajanje javnoveljavnih programov s področja vzgoje in izobraževanja oziroma programov s področja vzgoje in izobraževanja s pridobljeno javno veljavnostjo.

(2) V skladu s tem pravilnikom lahko v posamezni naziv napredujejo strokovni delavci, pomočniki direktorjev oziroma direktorji iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo oziroma svetovalno ali razvojno delo za področje vzgoje in izobraževanja, izpolnjujejo z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje za strokovne delavce v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja in imajo sklenjeno delovno razmerje v javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja iz 6. točke prvega odstavka prejšnjega člena.

Povezane vsebine