Najnovejša različica člena

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

3. člen (trajnost naziva)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(trajnost naziva)

Pridobljeni nazivi mentor, svetovalec, svetnik in višji svetnik so trajni.

Povezane vsebine