Najnovejša različica člena

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

3. člen

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen

O napredovanju v nazive po tem pravilniku odloča minister, pristojen za šolstvo (v nadaljevanju: minister).

Strokovni delavec, ravnatelj oziroma direktor pridobi naziv:

  • s 1. decembrom, če je bil predlog za napredovanje vložen do vključno zadnjega dne novembra,
  • s 1. marcem, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne februarja,
  • s 1. julijem, če je bil predlog vložen do vključno zadnjega dne junija.

Dokončna odločba o podelitvi naziva strokovnemu delavcu je podlaga ravnatelju oziroma direktorju za določitev plače strokovnemu delavcu v skladu s pridobljenim nazivom.

Povezane vsebine