Najnovejša različica člena

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

4. člen (predlagatelj napredovanja v naziv)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(predlagatelj napredovanja v naziv)

(1) Napredovanje posameznega strokovnega delavca oziroma pomočnika ravnatelja v naziv predlaga ravnatelj oziroma direktor v soglasju s strokovnim delavcem tekom celega leta.

(2) Napredovanje ravnatelja oziroma direktorja v naziv predlaga svet vzgojno-izobraževalnega zavoda v soglasju z ravnateljem oziroma direktorjem tekom celega leta.

(3) Napredovanje posameznega strokovnega delavca in pomočnika direktorja v javnem zavodu s področja vzgoje in izobraževanja v naziv predlaga direktor javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja tekom celega leta.

(4) Napredovanje direktorja javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja v naziv predlaga svet javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja tekom celega leta.

(5) Če ravnatelj oziroma direktor ali svet vzgojno-izobraževalnega zavoda oziroma javnega zavoda s področja vzgoje in izobraževanja ne vloži predloga za napredovanje strokovnega delavca, pomočnika ravnatelja, ravnatelja, pomočnika direktorja ali direktorja v naziv do konca oktobra, januarja, marca, maja oziroma avgusta, lahko strokovni delavec ali ravnatelj, pomočnik direktorja oziroma direktor sam predlaga napredovanje v mesecu novembru, februarju, aprilu, juniju oziroma septembru.

Povezane vsebine