Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn

DDV IN DRUGI PROMETNI DAVKI -

Velja od: Objavljeno:

Objavljeno v:

  1. Kazalo
I. SPLOŠNE DOLOČBE

S tem pravilnikom se določa primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju cvetličarske dejavnosti.

Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za jemanje blaga za neposlovne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.

Ta pravilnik velja za vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo cvetličarsko dejavnost na pridobiten način in so registrirane oziroma priglašene za to dejavnost po šifri standardne klasifikacije dejavnosti G/47.761 trgovina na drobno v cvetličarnah.

Kalo je primanjkljaj oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in se kaže na teži, obsegu ali površini blaga.

Razsip je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem ali sipkem stanju.

Razbitje je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom (steklo, porcelan, keramika ipd.).

Okvara je primanjkljaj ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.

Primanjkljaj oziroma uničenje blaga se ugotavlja na več načinov:

 • neposredno po nastanku primanjkljaja v procesu izdelave in predelave blaga oziroma neposredno po nastanku primanjkljaja ali uničenja blaga pri prevozu, skladiščenju oziroma pri prodaji blaga;
 • pri/z izrednim popisom blaga v cvetličarni oziroma v skladišču;
 • pri/z rednim letnim popisom blaga v cvetličarni oziroma v skladišču.

O ugotovljenem primanjkljaju oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.

Odpis blaga zaradi primanjkljaja do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, od katerega se ne plačuje davka na dodano vrednost.

Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plača davek na dodano vrednost.

Cvetličarji evidentirajo ugotovljen primanjkljaj in uničenje blaga v svojih knjigovodskih ali izvenknjigovodskih evidencah (odpis blaga).

II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA

Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom se v cvetličarnah šteje kot običajen odpis blaga, izračunan od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju po naslednjih stopnjah:

+------+--------------------------------------+----------------+
|Št.  |Vrsta blaga              |  Maksimalna  |
|   |                   | stopnja v %  |
+------+--------------------------------------+----------------+
|1.  |lončnice               |    17    |
+------+--------------------------------------+----------------+
|2.  |rezano cvetje in zelenje       |    20    |
+------+--------------------------------------+----------------+
|3.  |suho cvetje              |    10    |
+------+--------------------------------------+----------------+
|4.  |porcelan, steklo, keramika      |    5    |
+------+--------------------------------------+----------------+
|5.  |aranžersko blago in aranžerski    |    5    |
|   |materiali               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+
|6.  |ostalo blago in pomožni dodatni    |    1    |
|   |materiali               |        |
+------+--------------------------------------+----------------+

III. KONČNI DOLOČBI

Z dnem veljave tega pravilnika preneha veljava Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga za dejavnost cvetličarn (Uradni list RS, št. 59/99).

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 2008 dalje.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!