Najnovejša različica člena

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

5. člen (prispevki in davki iz in od plače ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(prispevki in davki iz in od plače ter drugih dohodkov iz delovnega razmerja)

.

Povezane vsebine