Najnovejša različica člena

Uredba o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

3. člen (vrednostne omejitve odloženih obveznosti kreditojemalca)

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(vrednostne omejitve odloženih obveznosti kreditojemalca)

(1) Znesek odloženih obveznosti posameznega kreditojemalca, torej glavnice in obresti, ki zapadejo v obdobju, za katerega je bil dogovorjen odlog plačila obveznosti po ZIUOPOK, in za izpolnitev katerih v skladu s prvim odstavkom 65. člena ZIUZEOP odgovarja Republika Slovenija, (v nadaljnjem besedilu: znesek odloženih obveznosti) ne sme presegati najvišjega izmed naslednjih zneskov:

  1. 25% zneska prihodkov od prodaje kreditojemalca v letu 2019,
  2. v primeru kreditojemalca, ki je bil ustanovljen pred 1. januarjem 2019, dvakratnika zneska letne bruto mase plač, vključno s prispevki za socialno varnost ter stroški za zaposlene, ki delajo v prostorih podjetja, vendar so uradno zaposleni pri podizvajalcih, za leto 2019 ali za zadnje razpoložljivo leto, ali
  3. v primeru kreditojemalca, ki je bil ustanovljen po 1. januarju 2019, skupnega zneska ocenjene letne bruto mase plač, vključno s prispevki za socialno varnost ter stroški za zaposlene, ki delajo v prostorih podjetja, vendar so uradno zaposleni pri podizvajalcih, v prvih dveh letih delovanja.

(2) V primeru postopnega zmanjševanja odložene obveznosti kreditojemalca, za izpolnitev katere odgovarja kot porok Republika Slovenija (na primer zaradi začetka izpolnjevanja obveznosti kreditojemalca), se sorazmerno zmanjšuje tudi obveznost Republike Slovenije kot poroka.

Povezane vsebine