Najnovejša različica člena

Uredba o izvajanju 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

4. člen (dopustnost poroštva Republike Slovenije)

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(dopustnost poroštva Republike Slovenije)

(1) V primeru kreditojemalca iz prve do tretje alineje drugega odstavka 2. člena ZIUOPOK poroštvo Republike Slovenije velja le takrat, ko odložene obveznosti po ZIUOPOK izhajajo iz kreditnih pogodb, sklenjenih za namen financiranja osnovne dejavnosti kreditojemalca, in sicer financiranja novih ali dokončanja že začetih naložb ter financiranja obratnega kapitala.

(2) Zahteva za izpolnitev poroštvene obveznosti Republike Slovenije je upravičena le v primeru, da banka in Republika Slovenija utrpita sorazmerne izgube pod enakimi pogoji, torej da poroštvo Republike Slovenije ne pomeni zavarovanja pred prvo izgubo.

Povezane vsebine