Najnovejša različica člena

Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

4. člen (nakazovanje sredstev TSF-Z za tekoče koledarsko leto)

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

4. člen
(nakazovanje sredstev TSF-Z za tekoče koledarsko leto)

(1) Sredstva TSF-Z se javnemu visokošolskemu zavodu in zasebnemu visokošolskemu zavodu za koncesionirane študijske programe (v nadaljnjem besedilu: visokošolski zavod) nakazujejo mesečno, in sicer praviloma do četrtega dne v mesecu za prejšnji mesec, na podlagi sklenjene pogodbe z ministrstvom, pristojnim za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(2) Do izračuna sredstev TSF-Z za tekoče koledarsko leto se visokošolskemu zavodu mesečno nakazujejo sredstva, enaka dvanajstini sredstev TSF-Z v prejšnjem koledarskem letu. Ob upoštevanju 2. člena te uredbe se sredstva TSF-Z poračunajo v skladu s pogodbo iz prejšnjega odstavka.

Povezane vsebine