Najnovejša različica člena

Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

3. člen (predmet KLASIUS-a)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

3. člen
(predmet KLASIUS-a)

KLASIUS razvršča aktivnosti in izide v skupine glede na podobnost oziroma različnost njihovih vsebin. KLASIUS za primerjanje vsebin aktivnosti in izidov uporablja klasifikacijske spremenljivke oziroma merila.

Klasifikacijske spremenljivke oziroma merila se določajo v odvisnosti od splošnih državnih in mednarodnih statistično-analitičnih potreb ter obveznosti in so opredeljeni v Metodoloških pojasnilih klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja.

Povezane vsebine