Najnovejša različica člena

Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

5. člen (metodološka pojasnila)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

5. člen
(metodološka pojasnila)

Podrobnejša pojasnila KLASIUS-a so zapisana v besedilu Metodološka pojasnila klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: Metodološka pojasnila).

Metodološka pojasnila sprejme organ, pristojen za državno statistiko, po predhodnem mnenju ministrstev, pristojnih za visoko šolstvo, šolstvo in nacionalne poklicne kvalifikacije, ter jih javno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Povezane vsebine