Najnovejša različica člena

Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

7. člen (dogovor o sodelovanju in akcijski načrt o uvajanju KLASIUS-a)

DELOVNA ZAKONODAJA, PRISPEVKI -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

7. člen
(dogovor o sodelovanju in akcijski načrt o uvajanju KLASIUS-a)

Ministrstvo za šolstvo in šport, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Statistični urad Republike Slovenije do 30. 9. 2006 sprejmejo dogovor o medsebojnem sodelovanju in pripravijo akcijski načrt o uvajanju KLASIUS-a v postopke sprejemanja in akreditacije izobraževalnih oziroma študijskih programov in v vodenje uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov ter v državno statistiko.

Povezane vsebine