Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

125. člen (neomejenost pooblastil)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

125. člen
(neomejenost pooblastil)

Omejitve pooblastil likvidacijskim upraviteljem so proti tretjim osebam brez pravnega učinka.

Povezane vsebine