Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

126. člen (vezanost na navodila)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

126. člen
(vezanost na navodila)

V razmerju do udeležencev morajo likvidacijski upravitelji, tudi če jih je imenovalo sodišče, upoštevati odločitve, ki so jih glede vodenja poslov udeleženci soglasno sprejeli.

Povezane vsebine