Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

17. člen (nedovoljene sestavine)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

17. člen
(nedovoljene sestavine)

Firma ne sme vsebovati besed ali znakov, ki:

  • nasprotujejo zakonu ali morali,

– vsebujejo znamke ali neregistrirane znake, ki uživajo varstvo po predpisih, ki urejajo znamke, ali * vsebujejo ali posnemajo uradne znake.

Povezane vsebine