Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

18. člen (izbris sestavine firme)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

18. člen
(izbris sestavine firme)

Na predlog organov ali oseb iz 15. in 16. člena tega zakona registrski organ izbriše sestavino firme iz registra, če je s poslovanjem družbe kršen ugled države, samoupravne lokalne skupnosti ali osebe iz 16. člena tega zakona.

Povezane vsebine