Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

184. člen (preoblikovanje vrste delnic)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

184. člen
(preoblikovanje vrste delnic)

Če je določeno v statutu, se lahko na delničarjevo zahtevo njegova prinosniška delnica preoblikuje v imensko ali imenska v prinosniško.

Povezane vsebine