Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

78. člen (prijava za vpis v register)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

78. člen
(prijava za vpis v register)

(1) Prijava za vpis v register mora vsebovati tudi ime, priimek in prebivališče ali firmo in sedež vsakega družbenika.

(2) Prijavo morajo vložiti vsi družbeniki.

Povezane vsebine