Najnovejša različica člena

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1

79. člen (pogodbena svoboda)

STATUSNO PRAVO, FINANČNO POSLOVANJE -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

79. člen
(pogodbena svoboda)

Pravna razmerja med družbeniki se uredijo z družbeno pogodbo.

Povezane vsebine