Najnovejša različica člena

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)

48. člen

ZAKON ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

48. člen

V Zakonu o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije se v 7.a členu tretja, četrta, peta in šesta alineja spremenijo tako, da se glasijo:

» – za leto 2012              7.000.000 eurov
– za leto 2013 5.000.000 eurov
– za leto 2014 5.000.000 eurov
– za leto 2015 5.000.000 eurov.«

Povezane vsebine