Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

  1. Kazalo

Z namenom zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 se s tem odlokom začasno omeji ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na območju Republike Slovenije.

(1) Pod pogojem, da zaposleni oziroma druge osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom in imajo s potrošniki neposreden stik, v dejavnostih, navedenih v tem odstavku, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi (v nadaljnjem besedilu: test HAG) ali z metodo verižne reakcije s polimerazo (v nadaljnjem besedilu: test PCR), pri čemer lahko ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom opravljajo le zaposleni in druge osebe, ki imajo negativni rezultat testa, je dovoljeno opravljanje naslednjih dejavnosti:

 1. storitve higienske nege (kot na primer storitve frizerskih salonov, kozmetične ter ostale dejavnosti salonov za nego telesa, pedikura, manikura),
 2. nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve,
 3. storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice),
 4. obratovanje igralnic, igralnih salonov in prirejanje posebnih iger na srečo,
 5. sejemska dejavnost,
 6. kongresna dejavnost,
 7. gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač,
 8. nastanitvene storitve,
 9. storitve gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program od 5. do 24. ure.

(2) V igralnicah, igralnih salonih in pri posebnih igrah na srečo, v nastanitvenih obratih, v notranjih prostorih, v katerih se izvaja sejemska ali kongresna dejavnost, v gostinskih obratih, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program ter v prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, so lahko samo potrošniki, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

(3) Pogoj iz prejšnjega odstavka ne velja v zunanjih prostorih, v katerih se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, v kolikor je zagotovljena razdalja najmanj 3 metre med robovi miz.

(4) Pogoj iz drugega odstavka tega člena ne velja za osebe, ki še niso dopolnile 18 let in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v prostorih iz drugega odstavka tega člena.

(5) Osebam iz prvega odstavka tega člena testiranja ni treba opraviti, če izpolnjujejo pogoj prebolevnosti ali cepljenosti, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

(6) Testiranje iz prvega odstavka tega člena je ustrezno, če je opravljeno v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

(1) Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač je dovoljeno pod pogoji iz prejšnjega, tega in 4. člena tega odloka.

(2) Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač je potrebno je zagotoviti razkuževanje rok za goste pred vstopom in ob izstopu v prostor, kjer se izvaja gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač, ter redno razkuževanje miz pred menjavo gostov za mizo.

(3) Pri opravljanju gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač se smiselno upoštevajo higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ) pri izvajanju gostinske dejavnosti za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

(1) Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi:

 • minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili NIJZ,
 • redno prezračevanje ali ustrezna ventilacija prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom,
 • uporaba zaščitnih mask v skladu z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, in
 • razkuževanje rok za stranko pred vstopom in ob izstopu iz prostorov, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom.

(2) Ne glede na odlok, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2, uporaba zaščitnih mask ni obvezna za potrošnike, ki so v prostorih iz drugega odstavka 2. člena tega odloka in izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja, kar dokazujejo z dokazili, določenimi v odloku, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

(3) Ponudniki blaga in storitev zagotovijo spoštovanje pogoja iz drugega in petega odstavka 2. člena (v nadaljnjem besedilu: PCT), pri čemer se pogoj (PCT) preveri že pred vstopom v prostor iz drugega odstavka 2. člena. Ponudniki blaga in storitev morajo na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti potrošnike, da je izpolnjevanje pogoja (PCT) obvezno v prostorih iz drugega odstavka 2. člena tega odloka.

(4) Pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev potrošnikom se smiselno upoštevajo higienska priporočila ministrstva, pristojnega za zdravje, in NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani ministrstva in NIJZ.

(5) Odgovornost delodajalcev je, da zaposlenim ter drugim osebam, ki za njih na drugi podlagi izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom, v dejavnostih navedenih v prvem odstavku 2. člena, zagotovijo zaščitno opremo in zagotovijo upoštevanje pogojev oziroma priporočil iz prvega in prejšnjega odstavka tega člena ter prvega odstavka 2. člena tega odloka.

(6) Ponudniki blaga in storitev zagotovijo upoštevanje pogojev iz prvega in tretjega odstavka tega člena, 9. točke prvega odstavka, drugega in tretjega odstavka 2. člena in iz prejšnjega člena tega odloka.

(7) Pri izvajanju nadzora ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet posameznih vrst blaga in izdelkov ter prepovedati opravljanje dejavnosti.

(8) Ne glede na 1. člen tega odloka se omejitve ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji iz tega odloka ne upoštevajo, če je ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom urejeno v drugih odlokih, ki jih Vlada Republike Slovenije sprejme zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Vlada Republike Slovenije preverja strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka na podlagi strokovnih mnenj.

KONČNI DOLOČBI

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o začasnih omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 129/21).

Ta odlok začne veljati 23. avgusta 2021 in velja do vključno 29. avgusta 2021.

Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!