Čistopis z vidnimi spremembami

Čistopisu je dodan prikaz, kjer imate spremembe vidne. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Spremembe".

Izberi paket

Čistopis z lažjim branjem členov

V posebnem prikazu čistopisa lahko besedilo sklicevanih členov berete že znotraj osnovnega člena. Kliknite spodaj pod nazivom predpisa na zavihek "Čistopis".

Izberi paket

Pri členih imate pojasnila

Če obstaja pojasnilo člena, ga dobite že pri njem. Imate več kot 2500 pojasnil FURS, ministrstev in strokovnjakov. Za prikaz pojasnil, kliknite na ikono desno poleg člena.

Izberi paket

Dodano imate kazalo predpisa

S kazalom lažje vidite strukturo predpisa in navigirate po njem.
Za prikaz kazala kliknite spodaj na "Kazalo".

Izberi paket

Lažje branje členov

"Branje člen v členu" vam v čistopisu omogoča branje besedila sklicevanih členov že znotraj osnovnega člena.

Izberi paket

Najnovejša različica besedila

Pravilnik o dopolnitvi in spremembah Pravilnika o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19

COVID-19 -

Velja od: V uporabi od: Objavljeno:

Objavljeno v:

V Pravilniku o merilih za določitev višine dodatka COVID-19 za neposredno delo z obolelimi za COVID-19 (Uradni list RS, št. 7/23) se v 4. členu v prvem odstavku:
– v prvi alineji za besedilom »službe,« doda besedilo »v urgentnem centru, pri izvajanju nalog nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov,«,
– v drugi alineji besedilo »v urgentnem centru, pri izvajanju nalog nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov,« črta.
V 5. členu v tretjem odstavku se 4. do 10. točka spremenijo tako, da se glasijo:
»4. mesecu, na katerega se dodatek COVID-19 nanaša,
5. delovišču oziroma področju dela iz Priloge tega pravilnika,
6. delovnem mestu iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika,
7. skupnemu številu upravičencev,
8. skupnemu številu ur oziroma številu obolelih po upravičencih,
9. vrednosti urne postavke oziroma višini dodatka COVID-19 na obolelega po upravičencih,
10. skupni višini dodatka COVID-19, skupaj s prispevki delodajalca po upravičencih (bruto I in bruto II).«.
V Prilogi se točki d) in e) spremenita tako, da se glasita:
»d) Urgentni center
V urgentnem centru se izvaja dejavnost urgentne medicine.
Dodatek COVID-19 pripada zaposlenemu, ki opravlja naloge urgentne medicine, za čas trajanja neposrednega dela z obolelimi.
Merilo za določanje višine dodatka COVID-19 na zaposlenega je 4 eure bruto na obolelega.
Mesečna višina dodatka COVID-19 na posameznega zaposlenega ne sme presegati 200 eurov bruto na zaposlenega.
e) Nujna medicinska pomoč in prevozi pacientov
Dodatek COVID-19 pripada zaposlenemu, ki opravlja naloge nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov, za čas neposrednega dela z obolelimi.
Merilo za določanje višine dodatka COVID-19 na zaposlenega iz prejšnjega odstavka je 4 eure bruto na obolelega, vendar ne več kot 200 eurov bruto na mesec na zaposlenega.
Zaposlenemu, ki izvaja nenujni reševalni prevoz, sanitetni in pogodbeni prevoz obolelega, pripada dodatek COVID-19 za čas trajanja prevoza obolelega, kar mora biti zabeleženo v zdravstveni dokumentaciji oziroma na nalogu za prevoz pacienta. Merilo za določanje višine dodatka COVID-19 na zaposlenega, ki izvaja prevoz iz prejšnjega stavka, je 1,19 eura bruto na uro, vendar ne več kot 200 eurov bruto na mesec na zaposlenega.«.
KONČNA DOLOČBA
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Povezane vsebine

Zastavite nam vprašanje

Vprašanja so na voljo le prijavljenim uporabnikom.
Napaka pri pošiljanju vprašanja.
Vprašanje lahko zastavijo samo prijavljeni uporabniki.
Vprašanje je prekratko.
Obogatite vprašanje z dodatnimi informacijami. Hvala!
Presegli ste kvoto vprašanj.
V trenutnem naročniškem obdobju ste porabili vsa vprašanja. Za dodatno svetovanje nas kontaktirajte.
Pri svetovanju zagotavljamo diskretnost in anonimnost.
Zahvaljujemo se za poslano vprašanje.
Potrudili se bomo, da vam odgovorimo čimprej!