Kje vidite vse spremembe predpisa?

Na spodnji "časovnici" vidite potek sprememb predpisa. Predloge, uradna besedila in čistopise. V našem čistopisu imate dodan poseben pogled - spremembe.

Izberi paket

Zakon o revidiranju - ZRev-1 in ZRev-2

Časovnica

 1. 2021

  0 predlogov / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16.07.2021

   ZRev-2B Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 115/2021 z dne 16.07.2021

    Uradno besedilo

 2. 2018

  1 predlog / 1 sprememba / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28.12.2018

   ZRev-2A Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o revidiranju

   1. racunovodstvo.net

    Čistopis

   2. Uradni list RS, št. 84/2018 z dne 28.12.2018

    Uradno besedilo

   3. Državni zbor RS z dne 09.11.2018

    Predlog

 3. 2016

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 23/2016 z dne 29.03.2016

   Stališče 2 – Pregled poročila o odnosih do povezanih družb

 4. 2014

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 09.05.2014

   Stališče 5 – Revizijski pregled letnega poročila družbe za upravljanje

  2. Uradni list RS, št. 33/2014 z dne 09.05.2014

   Stališče 9 – Revidiranje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju

 5. 2013

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 47/2013 z dne 31.05.2013

   Stališče 17 – Obravnavanje posebnih zakonskih zahtev pri reviziji delodajalcev, ki zaposlujejo invalide

  2. Uradni list RS, št. 38/2013 z dne 03.05.2013

   Stališče 18 – Revizijski pregled letnega poročila investicijskega sklada

 6. 2012

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 4/2012 z dne 20.01.2012

   Stališče preizkušenih davčnikov 1 – obdavčitev dohodkov nastopajočih umetnikov nerezidentov v Republiki Sloveniji

  2. Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 09.01.2012

   Stališče 15 – Odstavek o poudarjanju zadeve v revizorjevem poročilu o računovodskih izkazih za leto 2011

  3. Uradni list RS, št. 2/2012 z dne 09.01.2012

   Stališče 16 – Revidiranje vrednotenja stvarnih vložkov oziroma finančnih naložb obvladujoče družbe v odvisne družbe, katerih edina lastnica je obvladujoča družba

 7. 2011

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 40/2011 z dne 27.05.2011

   Stališče 1 – Zunanje opravljanje notranjerevizijske dejavnosti

  2. Uradni list RS, št. 24/2011 z dne 01.04.2011

   Stališče 14 – Revizorjevo poročanje v primeru neskladnosti predpisov z okvirom računovodskega poročanja

  3. Uradni list RS, št. 18/2011 z dne 15.03.2011

   Stališče 1 - revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu

 8. 2010

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 54/2010 z dne 09.07.2010

   Stališče 13 - Okvir poštene predstavitve in primerjalne informacije v slovenskem pravnem redu

  2. Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19.03.2010

   Stališče 11 – Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v borznoposredniških družbah

  3. Uradni list RS, št. 22/2010 z dne 19.03.2010

   Stališče 12 – Pregled izjave poslovodstva o izplačilu plač delavcem

 9. 2009

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 110/2009 z dne 29.12.2009

   Stališče 8 Dodatni revizijski pregled glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v bankah in hranilnicah

  2. Uradni list RS, št. 46/2009 z dne 19.06.2009

   Odločba o ugotovitvi, da točka 1 drugega odstavka 67. člena, prvi odstavek 68. člena in 69. člen Zakona o revidiranju niso bili v neskladju z Ustavo, o zavrnitvi pobude in o nesprejemu ustavne pritožbe

  3. Uradni list RS, št. 31/2009 z dne 20.04.2009

   Odločba o ugotovitvi, da Zakon o revidiranju ni bil v neskladju z Ustavo; Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

  4. Uradni list RS, št. 25/2009 z dne 03.04.2009

   Stališče 10 – Revizorjevo poročanje o objektivni opravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov

 10. 2008

  0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 08.08.2008

   Stališče 9 - Revidiranje poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika

  2. Uradni list RS, št. 65/2008 z dne 30.06.2008

   Zakon o revidiranju - ZRev-2

 11. 2007

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19.01.2007

   Stališče 6 - Revizorjevi postopki in poročanje o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki

  2. Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19.01.2007

   Stališče 3 - Revizorjevo poročilo o povzetkih računovodskih izkazov

  3. Uradni list RS, št. 5/2007 z dne 19.01.2007

   Stališče 4 - Revizorjevi postopki in poročanje pri ustanovitveni reviziji

 12. 2005

  0 predlogov / 0 sprememb / 0 čistopisov
  1. Uradni list RS, št. 118/2005 z dne 27.12.2005

   Odločba o ugotovitvi, da člen 36...Zakona o revidiranju niso v neskladju z Ustavo...

 13. 2001

  0 predlogov / 0 sprememb / 1 čistopis
  1. Uradni list RS, št. 11/2001 z dne 16.02.2001

   Zakon o revidiranju - ZRev-1